Victoria School MS

Dotace

Název projektu: Šablony pro Victoria School II.
Registrační číslo projektu dle MS2014+:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014316
Termín realizace projektu: 1.6.2019 – 31.5.2021